BU GÜN KONSTİTUSİYA GÜNDÜR
12.11.2014 915 0.0 0

Azərbaycan Respublikasının 1995-ci ildə qəbul edilmiş Konstitusiyası Azərbaycan dövlətinin sayca dördüncü Konstitusiyası olub onun yeni tarixi modifikasiyasını əks etdirir. Azərbaycan Respublikasında Konstitusiya quruculuğunun tarixi, əsasən, onun SSRİ-nin tərkibində olduğu dövlət təsadüf edir.

Azərbaycanın ilk Konstitusiyası 1921-ci il mayın 19-da I Ümumazərbaycan Sovetlər qurultayında qəbul edilmişdir. 1925-ci il martın 14-də IV Ümumazərbaycan Sovetlər qurultayında Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının yeni, SSRİ-nin 1924-cü il Konstitusiyasına müvafiq redaksiyası qəbul olundu. 1978-ci il aprelin 21-də Azərbaycan SSR-in yeni, ölkə tarixində yeni mərhələnin reallıqlarını əks etdirən Konstitusiyası qəbul edildi. Azərbaycan müstəqillik əldə edəndən sonra yeni Konstitusiya hazırlanması zərurəti yarandı. Bu məqsədlə Prezident Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə xüsusi komissiya yaradılmışdı. 1995-ci il noyabrın 12-də keçirilmiş referendumda xalqın iradəsinə uyğun olaraq bu yeni Konstitusiya qəbul edildi.

1995-ci il Konstitusiyası Azərbaycan Respublikasında dövlət quruculuğunun əsasını qoymuşdur. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının mətni 5 bölmədən, 12 fəsildən və 158 maddədən ibarətdir.

Noyabrın 12-si ölkəmizdə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya günü kimi qeyd edilir.

2002-ci ilin avqustunda referendum yolu ilə Konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklər edilib.

Azərbaycanda ilk konstitusiya məhkəmə nəzarəti orqanı olan Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi 1998-ci il iyul ayının 14-də Yaranıb işə.

 Konstitusiya günü bayram Kimi qeyd olunsa da,noyabrın 12-si iş günü hesab olunur.

Xatırladaq ki, Konstitusiya - ali qanunudur dövlətin, ali hüquqi qüvvəyə malikdir, dövlətin siyasi, hüquqi və iqtisadi sistemlərinin əsasları təsbit edir Dərc. Konstitusiyalar iki növə bölünür Əsas: yazılı və yazılmamış.

Ya normativ akt Vahid konstitusiyalar Yazılı, ya da bir Neçə konstitusiya qanununun məcmusudur.

Yazılmamış konstitusiyalarda işə ali qanun normalar, çoxlu sayda akt, Həmçinin adətlərdə təsbit olunub.

Dünyada Konstitusiya ilk dəfə 1215-ci Ildə İngiltərədə təsbit olunub. Həmin vaxt bu ölkədə Qəbul olunan Azadlıqlarının Böyük toplusu ilk konstitusiya aktı Sayılır. Abs Konstitusiyadır işə İlk yazılı ali qanun.


Digər xəbərlər:
Bu gün xəbər əlavə olunmayıb.
Şərhlər
avatar